Labodent - Strona główna

CAD / CAM / Licówki - nakłady

« powrót

Nieznaczne ubytki i przebarwienia na zębach przednich wywołane starymi wypełnieniami można skorygować za pomocą ceramicznych licówek. Licówka służy do Kosmetycznej korekty w zębach przednich. Licówki z materiału polnocoramicznego VITA są tak naturalne jak sąsiednie zęby pacjenta.